1. Home
 2.  » 
 3. Over ons
 4.  » MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bewust ondernemerschap is voor Hoogvliet Aannemingsbedrijf belangrijk. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) speelt dan ook een belangrijke rol in de gehele bedrijfsvoering. Zoals we ons werk doen, zo gaan we ook om met MVO: we doen het praktisch en doelmatig. Of het nu gaat om onze producten en diensten, de wijze waarop we omgaan met energie, materialen, transport en reststoffen of de bijdrage die we willen leveren aan onze maatschappelijke omgeving.

MVO bij Hoogvliet Aannemers vind je terug in drie kernthema’s

milieu en klimaat

Milieu en Klimaat

 • Meedenken over- en werken aan van energiezuinige oplossingen en klimaatneutraal werken.
 • Hoogvliet Aannemers werkt aan CO2Prestatieladder certificaat, niveau 3.
 • Wij werken volgens de kaders van het milieucertificaat ISO 14001.
Veiligheid en kwaliteit

Veiligheid en Kwaliteit

 • Niet veilig = niet doen. Geen enkele klantvraag, commerciële overweging of persoonlijke beroepstrots mag een reden zijn om onverantwoorde risico’s te nemen.
 • Stimuleren van het veiligheidsbesef, door het aangaan van de dialoog (met behulp van toolboxen en andere vormen van veiligheidsoverleg)).
 • Aandacht voor elkaar, toezicht en coaching – leidinggevenden worden hierop getraind en gemonitord.
 • Uiteraard werkt Hoogvliet Aannemingsbedrijf volgens de VCA**. De standaard voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist voor aannemers.
 • Wij werken volgens de kaders van het kwaliteutscertificaat ISO 9001.
CO2 certificering

Duurzaamheid

 • Adviseren en realiseren van energiezuinige oplossingen in bouwprojecten.
 • Wij werken volgens de kaders van de internationale norm ISO 14001.
 • Hoogvliet Aannemingsbedrijf committeert zich aan actieve deelname in CO2 reductie. Wij zetten ons in om de uitstoot zoveel mogelijk te beperken, door middel van de CO2Prestatieladder.
Deelname aan initiatieven

Verleden

 • 2013 – 2016 Deelname aan MVO Drechtsteden.

Heden

 • Deelname aan Ronde tafel

De Ronde Tafel Zwijndrecht is een serviceclub voor mannen tussen de 25 en 40 jaar. Allemaal wonend of werkend in Zwijndrecht en omgeving. Naast gezelligheid en vriendschap draait het om persoonlijke ontplooiing en een bijdrage leveren aan de gemeenschap en de leef- en werkomgeving.

 • Deelname aan CO2-reductieprogramma ‘Bewust omgaan met energie’.

Het CO2-reductieprogramma ‘Bewust omgaan met Energie’ is een reductieprogramma waarbij de deelnemers in hun eigen bedrijfsvoering maatregelen treffen om het verbruik te verminderen en hun medewerkers bewust maken. Tijdens de bijeenkomsten worden deze maatregelen besproken en geëvalueerd, zodat we van elkaar kunnen leren. Initiatiefnemer is Mourik Infra B.V., in samenwerking met een NGO: Stichting Stimular. Na een eerste termijn van drie jaar (2017 – 2020) is het programma hernieuwd voor de termijn 2021 – 2024.

Hoofddoelstelling:
15% reductie op de CO2-uitstoot van voertuigbrandstoffen in 2024 t.o.v. 2019 gerelateerd aan de omzet of een andere maat.

Documenten

Hieronder vind u een aantal documenten m.b.t. ons huidige reductiesysteem 2022

Hoogvliet Aannemingsbedrijf Certificaten

CO2 prestatieladder niveau 3

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Hoogvliet Aannemingsbedrijf heeft als doel het C02-Bewust certificaat tot niveau 3 van de CO2 prestatieladder te behalen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Niet alleen kijken wij hoe wij onze CO2 uitstoot (scope 1 en 2) kunnen terugdringen, maar ook naar onze CO2 uitstoot in onze keten (scope 3). Halfjaarlijks evalueren en rapporteren wij hoe het staat met onze doelstellingen en uitstoot.